В царството на книгите

"В царството на книгите"' бе интересната инициатива на г-жа Дулотарова, проведена на 9.ІІІ.2011г. в 25 ОУ "Д-р П. Берон". Традиционно, госпожа Дулотарова среща ученици от І кл. (Іа кл. тази година) с бившите си ученици, понастоящем петокласници (Vб кл.), където по-големите представят кратка драматургия с любими герои от детски книжки и други герои, разказващи за книжките и какво трябва да е отношението ни към тях. Тържеството се проведе в училищната библиотека, и завърши вълнуващо и ефектно с раздаването на всяко дете на читателска карта от любезния домакин - г-жа Воденичарова. Децата от І кл. бяха развълнувани и много доволни, а талантливите актьори-петокласници- удовлетворени от участието си.