За заслуги

Нашият директор г-жа Нели Ставрева бе отличена с грамота и плакет „За заслуги към столичното образование” на специално тържество. Наградата е от името на Министерството на образованието, младежта и науката и РИО – София и бе връчена лично от г-жа Кастрева, началник на РИО.