ІV „а” и ІV „б” клас на 25 ОУ „Д-р П. Берон” завършиха началната степен от своето образование

ІVа и ІVб класове, заедно със своите класни ръководители – г-жа Кирова и г-жа Йовчева, и своите родители, отпразнуваха изключително тържествено и весело завършването си в детски клуб „Островът на съкровищата”. От фотосите можем да съдим за тържественото връчване на свидетелствата, специалните костюми, тортата, игрите, танците... Да поздравим четвъртокласниците с успешното им завършване и преминаване в следващата, прогимназиална степен!