В навечерието на 24 май завършиха първокласниците на 25 ОУ..

И тази година с весели тържества приключиха 1а и 1б клас на нашето училище. Децата и техните класни ръководители - г-жа Зл.Долутарова и г-жа Б.Петрова, както и вторите им учители, г-жа С.Миндова и г-жа Р.Стаматова, представиха кратки програми, които зарадваха родителите и показаха с какво ниво децата преминават във 2 клас. Наслука на новите второкласници!

Виж всички снимки