Електронни документи, публикувани по обществени поръчки, реализирани преди 1.10.2014 г.

 

Този раздел съдържа информация за публикувани по общестевни поръчки , реализирани преди 1.10. 2014 г.

 

Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление

 

Име на поръчката: “Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от първи до седми клас по класове и учебни предмети за учебната 2014/2015 във 25 ОУ “Д-р Петър Берон” на територията на район “Красно село”

 

Решение за откриване на процедура

 

Заповед за откриване на процедура

 

Протокол от Решение на ПС на 25 ОУ

 

Приложение 1