Проект УСПЕХ

за четвърта година в 25 ОУ „Д-р П. Берон”

 

    През 2014/2015 учебна година 25 ОУ „Д-р Петър Берон“, за четвърта поредна година се включи в Проект „Успех“ – „Да направим училището привлекателно за младите хора“.

Желанието да се осмисли свободното време на децата, чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми, мотивира учителите да сформират следните групи:

1 Звездички 1 Ръководител: Албена Иванова
2 Звездички 2 Ръководител: Ирена Динева
3 Уча и играя 1 Ръководител: Анелия Йовчева
4 Уча и играя 2 Ръководител: Анелия Йовчева
5 Уча и играя 3 Ръководител: Ивелина Великова
6 Уча и играя 4 Ръководител: Ивелина Великова
7 Аз съм българче – традиции и обичаи Ръководител: Валя Кръстева
8 Аз съм българче 1 Ръководител: Ангелина Кръстева
9 Аз съм българче 2 Ръководител: Цеца Христова
10 Солнечньi круг Ръководител: Виктория Кирова
11 Солньiшко Ръководител: Виктория Кирова
12 Опознай родния край 1 Ръководител: Златка Долутарова
13 Опознай родния край 2 Ръководител: Мария Петрова-Аббас
14 Опознай родния край 3 Ръководител: Радосвета Стаматова
15 Опознай родния край 4 Ръководител: Николай Петров
16 Светът, в който живеем 1 Ръководител: Ваня Цекова
17 Светът, в който живеем 2 Ръководител: Цветанка Стоянова
18 Екопатрули 1 Ръководител: Красимира Славчева
19 Екопатрули 2 Ръководител: Даниела Великова
20 Екопатрули 3 Ръководител: Василка Велева
21 Екопатрули 4 Ръководител: Цветанка Бозаджиева
22 Млад художник Ръководител: Евгения Николова
23 Сръчни ръце 1 Ръководител: Невена Павлова
24 Сръчни ръце 2 Ръководител: Мария Грозданова
25 Весели деца 1 Ръководител: Радослава Илиева
26 Весели деца 2 Ръководител: Росица Гавраилова
27 Багри от извора 1 Ръководител: Невена Серафимова
28 Багри от извора 2 Ръководител: Златка Симеонова
29 Компютър 1 Ръководител: Йорданка Илиева
30 Компютър 2 Ръководител: Йорданка Илиева
31 Компютър 3 Ръководител: Йорданка Илиева
32 Здрав дух, здраво тяло 1 Ръководител: Христо Павлов
33 Здрав дух, здраво тяло 2 Ръководител: Ани Спасова
34 Знайко Ръководител: Росица Дончева
Да пожелаем успешни занимания на учениците и техните ръководители през учебната година!