25 ОУ „Д-р П.Берон“ работи по престижната програма Showcase School на Microsoft

 

    В началото на 2014/15 учебна година училището ни бе избрано за едно от четирите училища в град София, работещи по международната програма Showcase School на Microsoft, заедно с Първа и Втора английски езикови гимназии и 2 СОУ.

    Програмата Showcase school има за цел покаже възможностите на новите технологии на Microsoft за обучение в класната стая, като ги комбинира с творчески методи, които развиват потенциала на обучаемите.

    Обучението Showcase School се провежда от Център за творческо обучение. Център за творческо обучение провежда образователни програми за деца, учители, както и редица други дейности. Фокусът на организацията е в балансираното и всеобхватно развитие на личността чрез интензивни програми за творческо обучение. Центърът сътрудничи успешно с редица училища, детски градини, също така и с общини и Регионални инспекторати по образование.

    Екипът от преподаватели от 25 ОУ, в който участват Невена Серафимова, Невена Павлова, Албена Иванова и Радослава Илиева, създава авторски занятия – уроци, в които ще приложи на практика иновации като съчетание между модерни технологии и класически методи на преподаване. Основната цел на тези занятия е да се направят заниманията на учениците в училище по-интересни за тях, усвоявания материал -  по-разбираем и главно – децата да придобият умения в използването на съвремена техника, включително таблети и телефони в учебния процес и самостоятелна учебна работа.