Невена Серафимова

Изобразително изкуство

  Валя Кръстева

  Български език и литература

Ангелина Петрова

Български език и литература

Екатерина Толева

Английски език

Надя Йорданова

Математика

Корнелия Йосифова

Математика

Физика и астрономия

 

Румяна Христова

Информационни технологии

Даниела Великова

География и икономика

Информационни технологии

 

Красимира Славчева

История и цивилизация

Домашна техника и икономика

Технологии

 

Цветелина Филипова

 Човекът и природата

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

Изобразително изкуство

 

Галина Гашева

Музика

 

Владислав Вълков

Физическо възпитание и спорт

  

Василка Велева

Класен ръководител на 1“а“ клас

Цветанка Бозаджиева

Класен ръководител на 1“б“ клас

Мария Аббас

Класен ръководител на 1“в“ клас

Николета Петкова

Класен ръководител на 1“г“ клас

Диана Нешева

Класен ръководител на 1“д“ клас

Виктория Кирова

Класен ръководител на 2“а“ клас

 

Анелия Йовчева

Класен ръководител на 2“б“ клас

Мария Грозданова

Класен ръководител на 2“в“ клас

Полина Желязкова

Класен ръководител на 2“г“ клас

 

Ивелина Великова

Класен ръководител на 2“д“ клас

 

Златка Долутарова

Класен ръководител на 3“а“ клас

Невена Павлова

Класен ръководител на 3“б“ клас

  Радосвета Стаматова

Класен ръководител на 3“в“ клас

 

Росица Гавраилова

Класен ръководител на 3“г“ клас

Ваня Цекова

Класен ръководител на 4“а“ клас

Теменужка Узунова

Класен ръководител на 4“б“ клас

Искра Бонева

Класен ръководител на 4“в“ клас

 

Цветелина Балчева

Боряна Арабаджиева

Мария Николаева

Анелия Симеонова

Радостина Димова

Десислава Неданова

Даниела Мустакова

Теодора Мустакова

Ирена Динева

 

Десислава Маринова

ПГ клас

 Надя Жишкина