Становище по осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП

 

Приложено Ви изпращаме становището на Агенцията по обществени поръчки по обществена поръчка, вписана в РОП под номер  04787-2015-0001 . Становището е копие на документ, подписан на хартия, и може да се ползва като доказателство в приложимите случаи.

 

СТАНОВИЩЕ  по осъществен предварителен контрол